Office Time: 09:30-18:00
golover

Technical Program Committee

  • Home
  • Technical Program Committee

Technical Program Committee

Shoudao Huang, Hunan University, China
Wenxiang Zhao, Nanjing Institute of Technology, China
Wensheng Song, Southwest Jiaotong University, China
Xiaohua Bao, Hefei University of Technology, China
Yongchang Zhang, North China Electric Power University, China
Lingzhi Yi, Xiangtan University, China
Hui Li, Chongqing University, China
Yunyue Ye, Zhejiang University, China
Hongbo Qin, Shanghai Energy Efficiency Center, China
Weinong Fu, SIAT of Chinese Academy of Sciences, China
Xiaojie Wu, China University of Mining and Technology, China
Lei Chen, Wuhan University, China
Shunle Tan, Xi'an Micromotor Research Institute, China
Xu Liu, Hebei University of Technology, China
Chaohui Zhao, Shanghai Dianji University, China
Liyi Li, Harbin Institute of Technology, China
Xi Zhang, Shanghai Jiao Tong University, China
Xiuhe Wang, Shandong University, China
Yanling Lyu, Harbin University of Science and Technology, China
Xuemei Zheng, Harbin Institute of Technology, China
Jing Ma, North China Electric Power University, China
Lei Wang, Harbin University of Science and Technology, China
Yigang He, Wuhan University, China
Qunjing Wang, Anhui University, China
Yongdong Li, Tsinghua University, China
Xu Cai, Shanghai Jiao Tong University, China
Jiwen Zhao, Hefei University of Technology, China
Aiyuan Wang, Shanghai Dianji University, China
Jian Luo, Shanghai University, China
Zheng Li, Hebei University of Science and Technology, China
Mengqi Zou, Shanghai Electrical Apparatus Research Institute, China
Weihua Chen, Shanghai Electrical Apparatus Research Institute, China
Yutian Sun, Harbin Institute of Large Electric Machinery, China
Qiming Cheng, Shanghai University of Electric Power, China
Hongfa Zhou, Shanghai Electrical Apparatus Research Institute, China
Lawu Zhou, Changsha University of Science and Technology, China
Shuying Yang, Hefei University of Technology, China
Shuangxia Niu, The Hong Kong Polytechnic University, China
Anwen Shen, Huazhong University of Science and Technology, China
Xiaoyuan Wang, Tianjin University, China
Gang Lu, Northwestern Polytechnical University, China
Haisen Zhao, North China Electric Power University, China
Zhuoran Zhang, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Jianhui Wang, Shanghai Electrical Apparatus Research Institute, China
Xuxing Zhang, China Electric Institute, China
Weiwei Jin, Shanghai Electrical Apparatus Research Institute, China